woensdag 14 mei 2014

inkomensverdeling

inkomensverdelingDe inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen. Kan op verschillende manieren worden weergegeven:

1.
Personele inkomensverdeling
Categoriale inkomensverdeling

2.
primaire inkomensverdeling
secundaire inkomensverdeling

3. Ook is het mogelijk nog een andere verdeling op te zetten , namelijk naar het nationaal inkomen. De verdeling is dan over
1 personeel de manier waarop de inkomsensverschillen zijn verdeeld over personen
2 primair het inkomen zoals uit het productieproces tevoorschijn komt
3 secundair primair inkomen na een inkomenscorrectie door de overheid
4 tertiair secundair inkomen met een prijscorrectie door de overheid

4 inkomen categoriaal verdeeld over categorieen

zoals het arbeidsinkomen dit is inclusief belasting en sociale lasten en het vermogensinkomen, ook weer inclusief (winst- /inkomstenbelasting). Hieronder vallen winstinkomen, interestinkomen, pachtinkomen, huurinkomen

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.