Zoeken in deze blog

Translate

vrijdag 30 mei 2014

Hoofdelijke schuldenaren

Hoofdelijke schuldenarenDe hoofdelijke schuldenaren worden ook wel solidaire schuldenaren genoemd.

Het zijn schuldenaren die ieder voor het geheel aansprakelijk zijn voor het nakomen van een verbintenis.

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortkomen uit wettelijke regels. Een voorbeeld zijn de vennoten van een vennootschap onder firma. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan ook worden overeengekomen. Voorbeeld: kredietverlening aan een aantal bedrijven die tot één concern behoren, waarbij wordt overeengekomen dat die bedrijven elk hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Gebruikte begrippen in hoofdelijke schuldenaren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aansprakelijkheid
  ... Onder het juridische begrip aansprakelijkheid verstaan we de verantwoordlijkheid in rechte voor een schuld die in het algemeen een schuld...Lees meer
concern
  ... onder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen in het algemeen gerangschikt als...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
verbintenis
  ... onder een verbintenis verstaan we een rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens welke de een verplicht is tot een bepaalde prestatie...Lees meer


Begrippen waar hoofdelijke schuldenaren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring
  ... een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring is de verklaring van twee of meer schuldenaren waarbijdeze zich hoofdelijk aansprakelijk stellen ten aanzien van...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.