Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 6 mei 2014

Beleggingsverzekering

BeleggingsverzekeringOnder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij (een deel van) de verzekeringspremies die u betaalt, belegd worden in een of meerdere beleggingsfondsen naar keuze.

De uitkering op de einddatum is meestal niet gegarandeerd, maar afhankelijk van de resultaten van de gekozen belegging. u kunt in de meeste gevallen op dezelfde polis een kapitaal verzekeren dat tot uitkering komt bij voortijdig overlijden van de verzekerde.

Hoewel het begrip beleggingsverzekering nogal solide klinkt is dat in veel gevallen absoluut niet zo en is er in de praktijk veel onzekerheid over beleggingsverzekering.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat circa 1 op de 5 huishoudens niet weet of ze hun doelkapitaal gaan halen. Van ruim twee op de drie polissen is onbekend hoeveel financiële schade ermee is geleden.

Een groot probleem zijn de kosten die uit de opbrengst betaald moeten worden, zoals de hoge provisies voor de tussenpersonen. Ondanks pogingen van ondermeer de politiek om deze kosten inzichtelijk te maken hebben de consumenten hier nog steeds het nakijken.

Aanvulling beleggingsverzekering


Op 29 mei 2015 heeft de ministerraad besloten dat verzekeraars die beleggingsverzekeringen verkopen en hun klanten niet voldoende informeren problemen met de toezichthouder kunnen krijgen. Ook wil de overheid meer mogelijkheden om zelf in te kunnen grijpen.

Het uiteindelijke doel van de maatregelen is om de positie van klanten ten opzichte van verzekeraars te verbeteren.

Door de slechte naam van de aangeboden producten zoals de woekerpolissen staan de omzetten van dit soort producten sterk onder druk. De regering vindt mede daarom vernieuwing noodzakelijk en daarbij moet de klant een centrale rol gaan spelen

Gebruikte begrippen in beleggingsverzekering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
einddatum
  ... de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onzekerheid
  ... traders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid mensen denken maar al te graag in goed...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer

Begrippen waar beleggingsverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

premiedepot
  ... onder een premiedepot verstaan we een geblokkeerde spaar of beleggingsrekening van waaruit u automatisch premies kunt laten storten bijvoorbeeld voor...Lees meer
investeringspercentage
  ... onder het investeringspercentage verstaan we het percentage van de spaarpremie dat daadwerkelijk belegd wordt bij een beleggingsverzekering of beleggingshypotheek...Lees meer
eerste storting
  ... wanneer u kiest voor een aflosvorm waarbij de hypotheek aan het eind van de looptijd in één keer afgelost...Lees meer
beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.