Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 23 mei 2014

Pivot point

Pivot point techniek


Pivot point

Een pivot point is in het het algemeen een punt dat als belangrijk voor een technisch analist wordt gezien. Daytraders hebben een eigen techniek om het pivot point en de daarvan afgeleide steun- en weerstandsniveau's te berekenen. Deze niveau's worden in de dagelijkse praktijk veel gebruikt om entrypoints en exitpoints te bepalen.

Pivot point daytrader techniek

Dit is een vrij bekende techniek die veel door daytraders veel wordt gebruikt. De Pivot point techniek daytrader techniek gaat uit van het zogenaamde pivotpoint, waarbij het gemiddelde van hoogste, laagste en slotkoers wordt genomen.

In principe komt het er op neer dat de we in een longpositie blijven boven het pivot point en in een shortpositie er onder.

Daarnaast worden er nog 2 steun - en weerstandslijnen berekend.

Formules pivotpoint  


pivot = (slotkoers+laagstekoers+hoogstekoers))/3

1eweerstand = (2*pivot)-laagstekoers

2eweerstand = (pivot - 1e steun)+1eweerstand

1esteun = (2*pivot)-hoogstekoers

2esteun = pivot - (1eweerstand - 1esteun)

De waarden die met deze techniek worden berekend staan niet bekend om hun grote betrouwbaarheid. Ze werden vroeger veel gebruikt door floortraders. Omdat die allemaal dezelfde waarden als invoer gebruikten en dezelfde berekening deden werkte de techniek wel. Hoe meer mensen een dergelijke techniek gebruiken, hoe meer hij schijnbaar lijkt te werken.

Varianten berekening pivot point

Nu zijn mensen het over heel veel dingen niet eens in de wereld en het zou al heel vreemd zijn als men dat wel over het berekenen van het Pivot point zou zijn

Zo is er de volgende variant die opmerkelijk genoeg gebruik maakt van de openkoers:

pivot=(Hoogstekoers+Laagstekoers+(2 x openkoers))/4

1eweerstand=(2*pivot)-Laagstekoers

1e steun =(2*pivot)-Hoogstekoers

2eweerstand=pivot+(Hoogstekoers-Laagstekoers)

2e steun=pivot-(Hoogstekoers-Laagstekoers)

3eweerstand=Hoogstekoers+2*(pivot-Laagstekoers)

3e steun=Laagstekoers-2*(Hoogstekoers-pivot)

Pivot point techniek bij Andrews methode

De term komt ook terug bij de Andrewsmethode. Hierbij is het pivotpoint het startpunt van de analyse, dus een top of een dal van waaruit de mediaanlijn wordt getrokken.

Simpel gebruik pivot point.


Bovenstaande formules zijn nog betrekkelijk ingewikkeld. Daarom is een gemakkelijk hanteerbare regel dat de trader een longpositie met een stop rond het pivor point niveau aanhoudt als de koers boven het pivot point zit en een short positie met dezelfde stop als deze er onder zit. Bij een long positie kunnen de berekende weerstanden als exit dienen. En bij een shortpositie vervullen de steunlijnen deze taak.

Gebruikte begrippen in pivotpointtechniek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
andrews
  ... Het door Ned Davis ontwikkelde vier procent model valt onder de market...Lees meer
andrewsmethode
  ... De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een...Lees meer
daytrader
  ... een daghandelaar is een beurshandelaar die volledig opereert voor eigen rekening en die tracht zaken te doen binnen de dagelijkse...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
openkoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
technisch analist
  ... een technisch analist is iemand die zich bezighoudt met technische analyse om markten of fondsen te...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.