Zoeken in deze blog

Translate

Tot 15 april met 50% korting. Koop nu deze unieke NFT

Tot 15 april met 50% korting. Koop nu deze unieke NFT
Tot 15 april met 50% korting. Koop nu deze unieke NFT

dinsdag 13 mei 2014

bankliquiditeiten

bankliquiditeitenOnder de zogenaamde bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij De Nederlandsche Bank NV (Inmiddels ECB) kan onderbrengen om daarmee kasmiddelen te krijgen. Dit kan zowel door middel van verkoop of door belening

Voorbeelden van de manier waarop kasmiddelen door via bankliquiditeiten verkregen worden: - Het verkopen van Nederlands schatkistpapier waarbij de resterende looptijd korter drie maanden dient te zijn;

- door het tegoed, kasmiddelen, in rekeningcourant bij De Nederlandsche Bank NV. Het tegoed bij andere geldscheppende instellingen telt mee alsmede het chartale geld in de kas van de bank;

- de activa die gemakkelijk in kasmiddelen kunnen worden omgezet, dan wel op korte termijn met kasmiddelen zullen worden afgelost

- belening van Nederlands schatkistpapier met een looptijd van minimaal drie maanden en van staatobligaties of obligaties van Nederlandse lagere overheden;

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.