Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 10 april 2014

Grieken

GriekenIn de wereld van de opties spreken we van de grieken als algemene term voor de getallen uit de optie theorie als Delta , Gamma , Vega , Kappa , Rho , die allen afkomstig zijn uit het griekse alfabet.

We vatten de karakteristieken van de belangrijkste grieken even samen:

In de optiewereld maken we veel gebruik van 4 kengetallen, de zogenaamde grieken. Dit zijn de Delta, de gamma, de theta en de de Vega. Deze grieken vertellen verstandige optietrader hoe een verandering van de koers van de ondeliggende waarde of het verstrijken van de looptijd, of de implied volatility invloed zal hebben op de optiepremies.

In het volgende stukje wordt uitgelegd hoe deze 4 variabelen kunnen worden gebruikt om de trader een beter gevoel te geven hoe zijn positie zal veranderen als er iets in de omgeving verandert.

Grieken #1: Delta

 Definitie kengetal: De verandering in de prijs van de optiepremie ten gevolge van een verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Ofwel, de Delta geeft antwoord op de vraag hoeveel onze optiepremie verandert bij een winst van verlies van 1 punt in de onderliggende waarde. Gekochte callopties hebben een positieve delta, en gekochte putopties hebben een negatieve delta.

Dus als de onderliggende waarde omhoog gaat, dat zal de positieve gekochte call omhoog gaan en de gekochte put omlaag.

Bijvoorbeeld als een gekochte call optie (met een contractgrootte van 100) een Delta van 0,25 heeft dan zal een verandering van €1,00 omhoog leiden tot een optiepositie die € 25,00 meer waard wordt. Zouden we meerdere contracten hebben, dan geldt voor ieder afzonderlijk contract hetzelfde

Zou de onderliggende waarde omlaag gaan met €1,00 dan zou het tegenovergestelde plaatsvinden en zouden we voor elk contract € 25,00 verliezen.

Hoe meer een gekochte call In-The-Money [ITM] is hoe dichter de Delta waarde bij 1 komt te liggen en de waardeverandering van de onderliggende waarde werken dus direct vrijwel 1 op 1 door in de optiepremie

Op de dezelfde manier zien we dat hoe verder een gekochte put optie In-The-Money is, hoe dichter de Delta bij de -1 komt te liggen.

De delta loopt van 0 voor far-out-of-the-money callopties tot 1 voor deep in-the-money callopties en van 0 voor far-out-the-money-puts tot -100 voor deep-in-the-money puts.

At-the-money callopties hebben een delta van ongeveer 50 en putopties hebben een delta van -50.


Grieken #2: Gamma

Definitie kengetal: De verandering van de delta van een optie bij verandering van de koers van de onderliggende waarde.

Ofwel, Gamma beantwoordt de vraag wat de nieuwe Delta zal zijn als de prijs van de onderliggende waarde een punt is veranderd. Moeilijk gesproken zouden we de gamma als de delta van de delta kunnen zien.

Als we weer uitgaan van het voorbeeld hierboven, met een delta van 0,25 gaan we uit van een gamma van 0,05

Als de onderliggende waarde € 1,00 omhoog gaat dan zal de delta van de gekochte call optie met 0,25 omhoog gaan naar 0,30.

De gamma is het hoogst bij At-The-Money [ATM] opties . Deze opties zullen dus het snelst in waarde veranderen en daarmee de beste “return on investment [ROI]”geven. Maar ze zijn ook verreweg het duurste.

En het betekent ook dat een wijziging de verkeerde kant op kwalijke gevolgen zal hebben voor onze positie. Onze verliezen zullen dan maximaal zijn.

De gamma is het hoogst bij at-the-money opties.

De waarde van in-the-money of out-of-the-money opties is lager.

Grieken #3: Theta

Definitie kengetal: De verandering in de waarde van de premie van een optie in relatie tot het verstrijken van de looptijd.

Theta vertelt ons dus hoeveel onze positie zal veranderen als er weer een dag in het leven van de optie verstreken is. Bij gekochte opties werkt de theta in ons nadeel, maar bij geschreven opties juist in ons voordeel.

Stel we bezitten een gekochte optie (mag zowel een calloptie als een putoptie zijn) die €1,- waarde is en een Theta waarde van -0.05. Ceteris paribus (we houden alle andere variabelen constant) dan mogen we verwachte dat de optie morgen een waarde heeft van (e) 0,95 (1.00 - 0.05). Onze optiepositie heeft 0.05 van de waarde verloren.

Omgekeerd zouden we (e) gewonnen hebben als deze deze opties hadden geschreven, dus als we een shortpositie zouden hebben.

De theta van een at-the-money optie neemt toe als de expiratiedatum nadert.

Bij een optie met een lange looptijd is de waarde van de theta te verwaarlozen, maar bij opties met slechts korte tijd te gaan is dat zeker niet meer het geval.

Grieken #4: Vega

Definitie kengetal: de verandering van de premie van een optie in relatie tot de verandering in de volatility

Dus Vega beantwoord de vraag: “hoeveel zal mijn optiepositie veranderen als de volatility een punt verandert? Als u gekochte opties bezit, en de volatility neemt toe, dan zal de positie in waarde toenemen, Als u een geschreven positie bezit dan zal de positie waarde verliezen.

Laten we een kijken naar een voorbeeld van een optie met een premie van €2.00 met een Vega van €0.06. Als de implied volatility toeneemt met 1% dan zal de nieuwe optiepremie €2.06 (2.00 + 0.06) worden. Als de implied volatility afneemt met 1% dan zou de nieuwe premie €1.94 (2.00 – 0.06) zijn

Het hangt dus sterk van uw positie af of u in het bezit bent van een gekochte of verkochte positie

Een goed begrip van de grieken maakt het handelaren in opties mogelijk om allerlei scenario's in kaart te brengen en er al dan niet op te anticiperen.

De vega van alle opties neemt toe als de looptijd afneemt.

Een optie met een lange looptijd is dus veel gevoeliger voor verandering van de volatility dan een optie met een korte looptijd.
Gebruikte begrippen in grieken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
ceteris paribus
  ... de cfa frank is de munteenheid van benin burkina faso centraal afrikaanse republiek congo equatoriaal guinea gabon ivoorkust kameroen...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
contractgrootte
  ... de contractgrootte is in de wereld van de derivaten de gestandaardiseerde hoeveelheid onderliggende waarde waarop een optiecontract betrekking heeft bij opties...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer
gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiepositie
  ... een optiepositie is het totaal van rechten en verplichtingen in één of...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
rho
  ... onder rho een van de zogenaamde grieken verstaan we in de optieterminologie een indicator die de gevoeligheid van optieprijzen aangeeft...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar grieken in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
rho
  ... onder rho een van de zogenaamde grieken verstaan we in de optieterminologie een indicator die de gevoeligheid van optieprijzen aangeeft...Lees meer
vegalimiet
  ... de vega uit de optietheorie de vega is één van de zogenaamde grieken wordt ook gebruikt voor risicobeheersing...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.