zaterdag 19 april 2014

uitgavenquote

UitgavenquoteOnder de uitgavenquote verstaan we de collectieve uitgaven uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product.
Gebruikte begrippen in uitgavenquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

collectieve uitgaven
  ... de collectieve uitgaven zijn de de uitgaven van de collectieve sector in grote trekken bestaan ze uit collectieve bestedingen salarissen...Lees meer


Begrippen waar uitgavenquote in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

collectieve uitgaven quote
  ... de collectieve uitgavenquote is het het totaal van de gezamenlijke uitgaven van de rijksoverheid de sociale fondsen en de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.