Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

optievolume

OptievolumeMischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten van de  beleggers in opties en dan speelt het optievolume een grote rol.

Bijvoorbeeld het omzetvolume en veranderingen in de open interest kan belangrijke informatie onthullen over de verwachtigen van de handelaren, alsmede van de posities die zij ingenomen hebben.

Het eerste kengetal waar we naar kijken is de omzet.

Dit is het aantal verhandelde contracten in een bepaalde periode zoals een dag of een maand.

Als we dit vergelijken met voorgaande perioden dan kunnen we zien of bijvoorbeeld de omzet in callopties sterk toeneemt, wat op een positieve blik van de handelaren kan duiden.

Een hoge omzet in puts kan duiden op een negatief sentiment.

Ook open interest kan op een effectieve manier gebruikt worden om het niveau van optimisme of pessimisme in beeld te brengen.

Open interest geeft het aantal openstaande optiecontracten aan in een bepaalde optieserie aan het einde van de handelsdag.

We zien hier dus de vraag naar een bepaalde optie weergegeven.

Als de open interest toeneemt zijn er meer kopers voor deze optie gekomen.

Neemt de open interest af, dan worden de posities kennelijk gesloten en hebben de eigenaren ervan geen vertrouwen meer dat het nog wel goed komt.

Hierbij is het goed te bedenken dat de grote massa er in het algemeen naast zit waar het de richting van de beurs betreft.

Een grote toename van het aantal openstaande calls zal meestal duiden op het feit dat een koersomslag omlaag eraan zit te komen.

Met name snelle, plotselinge stijgingen zijn verdacht en moeten dus als een contrair signaal worden opgevat.

Maar het kan ook een grote partij zijn die een risico wil afdekken en daar veel optiecontracten voor nodig heeft.

Het is dus belangrijk om inzicht te hebben hoe de handel verloopt en hoe de aantallen tot stand komen.

Ook de put call ratio geeft aan of de trend van de onderliggende waarde opgaand of neergaand is.

Deze wordt elders diepgaand besproken.

Zie bij put call ratio Het is als trader dus van groot belang om inzicht te hebben in de krachten die de markt sturen en inzicht in het heersende sentiement is daarbij van heel groot belang.
Gebruikte begrippen in optievolume


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
optieserie
  ... onder een optieserie verstaan we opties met gelijke onderliggende waarde is er sprake van een andere uitoefendatum en of uitoefenprijs dan...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar optievolume in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.