maandag 28 april 2014

Agioreserve

Agioreserve

In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal

De agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de nominale waarde (boven pari) worden verkocht. Men spreekt ook wel van een bovennominale storting op aandelenemissie.

Deze agioreserve wordt later meestal gebruikt voor het uitkeren van een agiodividend of een agiobonus.Omdat dit uitbetalen van agiostock in feite neerkomt op terugbetalen van eerder gestort geld (negatieve personen noemen het een sigaar uit eigen doos) , is dit dividend (dividend ten last van de de agioreserve) vrijgesteld van belastingen.

Stel dat we aandelen hebben met een nominale waarde van € 2,00 voor € 2,50 op de markt komen, dan wordt er een agioreserve van 1.000.000 x (2,50 - 2,00) = 1.000.000 x 0,50 = € 500.000 gevormd.

Vertalingen Agioreserve

Engels: Share premium reserve
Duits:  Agiorücklage / Agioreserve
Frans:  prime d'émission réservéeGebruikte begrippen in agioreserve


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
agiostock
  ... Met de term agiostock bedoelen we een uitkering van stockdividend ten laste van de agioreserve de eerdergevormde agioreserve wordt...Lees meer
boven pari
  ... de term boven pari wordt veelal gebruikt in de obligatiehandel om aan te geven dat de koers van een...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar agioreserve in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
agiostock
  ... Met de term agiostock bedoelen we een uitkering van stockdividend ten laste van de agioreserve de eerdergevormde agioreserve wordt...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
agiobonus
  ... Een agiobonus is een bonusuitkering aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen uit de agioreserve...Lees meer
apari
  ... Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.