Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 1 april 2014

agio

Agio



Onder agio (of ook wel agio op aandelen) verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de nominale waarde op het moment van een emissie van de aandelen.

Door deze meeropbrengst wordt de zogenaamde agioreserve gevormd.

Ook in de valutawereld komen we het begrip agio tegen. Daar is betekent het de afwijking naar boven van een koers van een valuta op termijn ten opzichte van de huidige koers.

Een voorbeeld: Bedrijf xyz wil €400.000 financieren.

Dat dat men door 1000 aandelen met een nominale waarde van 100 uit te geven maar tegen een koers van €400.

Dit wordt een aandelenuitgifte boven pari genoemd Overigens is het in Nederland niet toegestaan om aandelen beneden pari uit te geven.

Dat geeft de volgende openingsbalans:


We zien hierbij een agio van €300.000 op de balans ontstaan.

Vertalingen agio

Engels: Share premium,bonus against share premium reserve
Duits:  Agio der Aktien, Aufgeld
Frans:  prime d' émission

Gebruikte begrippen in agio


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beneden pari
  ... Wordt vooral gebruikt in obligatiehandel geeft aan dat de koers van een obligatie beneden de 100% ligt zie ook...Lees meer
boven pari
  ... de term boven pari wordt veelal gebruikt in de obligatiehandel om aan te geven dat de koers van een...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
meeropbrengst
  ... in de fysieke betekenis is de meeropbrengst de extra opbrengst die wordt verkregen door eenheden van een variabele productiefactor toe...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar agio in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
apari
  ... Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
agio op obligaties
  ... Onder een agio op obligaties verstaan we het positieve verschil tussen de beurskoers van een obligatie en de...Lees meer
beleidsrelevant financieringssaldo van het rijk
  ... Het zogenaamde beleidsrelevant financieringssaldo van het rijk is het werkelijke financieringssaldo van het rijk...Lees meer
ecart
  ... onder het ecart verstaan we de uitdrukking voor het verschil tussen een termijnkoers en contante koers zonder daarbij het onderscheid...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.