Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 11 maart 2014

fiduciair geld

fiduciair geld


Wat is fiduciair geld eigenlijk?

Fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het publiek wordt aanvaard op basis van het vertrouwen in die nominale waarde. De gebruikers van fiduciair geld hebben volledig vertrouwen in degene die het in omloop heeft gebracht. (in het algemeen de staat). Of in minder formele taal:


Voorbeeld fiduciair geld

Neem even als voorbeeld een bankbiljet van 500 euro. Iedereen gaat er van uit dat dit ene biljet inderdaad die waarde van 500 euro heeft al is de intrinsieke waarde zo laag dat deze nauwelijks nog in geld uit te drukken is. Als je het ontvangt heb je iets geleverd ter waarde van 500 euro. Of een dienst verricht die men dat bedrag waard vond. En omgekeerd kun je voor 500 euro aan producten afnemen of diensten laten verrichten zonder dat iemand de waarde van je bankbiljet ter discussie zal stellen. Hooguit is men bang dat het vals is maar dat is dan ook alles.

Ons hele geldstelsel is fiduciair


We mogen stellen dat ons moderne geldstelsel is dus een volledig fiduciair geheel is.

fiduciair geld
Ook de US-dollar is een vorm van fiduciair geld.

Fiduciair geld  heeft geen intrinsieke waarde

Fiduciair geld is dus geld dat geen waarde krijgt door met materiaal waaruit het geld gemaakt is. Bij vroegere gouden en zilveren munten was dit wel het geval. De waarde kwam overeen met de hoeveelheid edelmetaal die was gebruikt. We spreken in dit geval ook wel over de intrinsieke waarde. Een zilveren gulden bevatte inderdaad voor één gulden aan zilver. Een gouden tientje bevatte voor tien gulden aan goud.

Vertrouwen bepaalt feitelijk de waarde

De "waarde van fiduciar geld" bestaat dus alleen uit vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. De nominale waarde berust dus uitsluitend uit het vertrouwen in de overheid cq de centrale banken die het geld ter beschikking stellen. Het Latijnse woord voor vertrouwen is niet voor niets Fiduci. In plaats van de term fiduciar geld wordt ook de term fiatgeld geld gebruikt.

Voorbeelden van fiduciair geld zijn de wettig betaalmiddelen die we kennen in de vorm van papiergeld of giraal geld.  Strikt genomen is geld altijd fiduciair zolang het geen intrinsieke waarde heeft.

En eigenlijk is het feit dat goud een kostbaar metaal is ook alleen ingegeven door het feit dat het zeldzaam en gewild is. Daarnaast is het praktisch en gemakkelijk te verwerken. Maar strikt genomen zijn er nog wel zeldzamere metalen te vinden die ook prima als uitgangspunt voor geld gebruikt zouden kunnen worden.

Cryptogeld als Bitcoin is geen fiduciair geld

Moderne betaalmiddelen als cryptogeld zoals bitcoin krijgen nog wel eens het verwijt dat ze geen intrinsieke waarde zouden hebben. Maar dat is een loos verwijt omdat dit in principe voor alle geldsoorten geldt. Een verschil is wel,namelijk de eindigheid. Bitcoin, e-Gulden etc. zijn niet onbeperkt bij te maken. Cryptogeld is wiskundig bepaald en daar is niet mee te rommelen.

fiatgeld
en ook de Euro is een vorm van fiatgeld

Een overheid met geldgebrek (en welke overheid is dat nu niet) zal in de praktijk namelijk snel geneigd zijn om gewoon wat cryptogeld bij te drukken als dat al mogelijk zou zijn. En dat is het niet.

Fiatgeld cq fiduciair geld wordt met name bedreigd door dezelfde overheid die het uitgeeft. Als deze overheid namelijk meer geld bijdrukt dan de economie kan absorberen ontstaat er geldontwaarding ofwel inflatie. Het geld dat mensen al in bezit hebben, bijvoorbeeld gespaard of in een pensioenfonds, wordt dan minder waard.

Een overheid heeft echter graag wat inflatie omdat dit hen vanzelf van de eeuwig veel te hoge staatsschuld af kan helpen. Bij voldoende inflatie over voldoende lange tijd verdampt de staatsschuld vanzelf.Wordt die inflatie zo hoog dat niemand het fiatgeld meer hebben wil, dan heeft de overheid echt een probleem.

Ook nu zien we dat verschijnsel nog gebeuren, bijvoorbeeld in Turkije en Venezuela


Gebruikte begrippen in fiatgeld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
betaalmiddelen
  ... onder betaalmiddelen verstaan we mogelijkheden om te betalen die echter niet als geld worden beschouwd denk daarbij aan plastic geld als...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
geldstelsel
  ... het geldstelsel van een land is het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat volgens een wettelijk voorschrift in...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
papiergeld
  ... papiergeld is de verzamelnaam van geld in de vorm van muntbiljetten en bankbiljetten indien de overheid zelf geld in omloop brengt spreekt men ook...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar fiatgeld in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.