maandag 24 maart 2014

Secundaire inkomensverdeling

Secundaire inkomensverdelingOnder de secundaire inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het secundaire nationaal inkomen over personen in een land. Door de progressieve inkomstenbelasting en de sociale uitkeringen als AOW is deze minder scheef dan de primaire verdeling.
Gebruikte begrippen in secundaire inkomensverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
primaire verdeling
  ... de primaire verdeling van het inkomen is de verdeling vã³ã³r aftrek van de inkomstenbelasting en vã³ã³r bijtelling van de...Lees meer

Begrippen waar secundaire inkomensverdeling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

inkomensoverdrachten rekening
  ... onder inkomensoverdrachtenrekening verstaan we een deelrekening van de betalingsbalans waar we de betalingen en ontvangsten van in het kader van...Lees meer
scheve inkomensverdeling
  ... een scheve inkomensverdeling houdt in dat het inkomen ongelijk is verdeeld niet iedereen verdient nu eenmaal evenveel...Lees meer
progressie in de loon en inkomstenbelasting
  ... progressie in de loon en inkomsten belasting houdt in dat men bij een hoger...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.