Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 12 maart 2014

Balans

BalansOnder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van een bepaalde periode, (meestal een jaar) opgemaakt om de vermogenstoestand van een onderneming op een bepaald moment, bijvoorbeeld per 31 dec, vast te stellen.Een balans ziet er schematisch als volgt uit als op bovenstaande afbeelding.

Aan de debetzijde van de balans zien we over welke groepen van kapitaalgoederen (we spreken hierbij van de activa) het bedrijfsvermogen is verdeeld.

Aan de creditzijde vindern we de bronnen terug waaruit dat vermogen werd verkregen.

Vertalingen van balans

Engels:  balance sheet / balance
Duits:   Bilanz
Frans:   bilan

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.