dinsdag 10 oktober 2017

Misvattingen van traders

Misvattingen van traders

Trading is een buitengewoon lastig vak dat bijna bovenmenselijke gaven vraagt van degene die er aan begint.  Helaas hebben veel beginners dat pas door op het moment dat ze tegen hun lege portemonnee aan zitten te kijken. En dan hebben we het niet over lastig in de zin dat men moeite heeft om een RSI of een Stochastics te begrijpen. Nee, het is de moeite die men heeft om zichzelf te begrijpen.

Er zijn vrijwel geen traders die na een paar jaar nog in het vak zitten. Bijna allemaal gaan ze voor de bijl omdat ze teveel willen. Meestal om één van de volgende twee redenen: Ze hebben een groot verlies geleden dat ze terug willen verdienen door dan maar wat extra risico te nemen of ze hebben een paar goede trades gemaakt die ze het idee hebben gegeven alles in de vingers te hebben zodat het nu maar eens tijd werd voor een grote klapper.

Meestal hebben ze aantal aannames, zoals

  • Ze denken dat je in zes maanden van 1000 euro best 100.000 euro kunt maken
  • Ze denken dat 80% nauwkeurigheid in de voorspellingen heel goed haalbaar is
  • Ze denken dat ze omslagpunten vrijwel volledig kunnen benaderen
  • Ze denken dat er best een tradingsysteem in de handel is dat 100% nauwkeurig is
  • Ze denken dat ze over enkele maanden met hun huidige baantje kunnen stoppen. 
Maar waarom gaan traders er dan van uit dat het een dergelijk "eitje" is? Een groot deel komt voort uit de propaganda en reclame. Vooral softwareleveranciers geven vaak de indruk dat trading een kwestie is van op een toets drukken en rijk worden. Het superbelangrijke psychologische deel en het bijna even belangrijke moneymanagement blijven volledig buiten schot.

Veel mensen kennen geen traders in hun nabijheid waar ze zich aan op kunnen trekken of die eventueel waardevolle adviezen kunnen verstrekken. Ze zijn dus afhankelijk van internet en artikelen in tijdschriften waar vaak ook alleen maar over de positieve kant wordt gesproken. Dat kan al met al dus voor een volkomen scheef en vertekend beeld zorgen.