Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

zondag 5 februari 2017

floorbroker

Floor broker


Een floorbroker is een lid van Euronext-AEX dat gemachtigd is om op de vloer van de optiebeurs orders uit te voeren.

In tegenstelling tot de zogenaamde marketmakers werkt de floorbroker niet voor eigen risico maar handelt in dienst van een bank of een commissionair.

Een floorbroker voert orders uit (particulier of institutioneel) van partijen die niet zelf op de beursvloer aanwezig zijn.

De marketmakers treden vaak op als tegenpartij van de floorbrokers.

Uiteraard staat de floorbroker al lang niet meer op de beursvloer (zoals de naam suggereert) maar zit hij ergens achter een computerscherm.
Gebruikte begrippen in floor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar floor in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geĆÆnformeerde...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer
public order member
  ... een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op...Lees meer
crowd
  ... onder de zogenaamde crowd op een beurs verstonden we een groep handelaren market makers en floor brokers die voor...Lees meer
hit and lift functie
  ... met de hit and lift functie van het aex access derivativessysteem kunnen floor brokers en market makers...Lees meer
booth
  ... het begrip booth is nog afkomstig uit de tijd van de open outcry handel op een fysieke beursvloer en het...Lees meer
floortion
  ... een floorwarrant is een warrant met een verkooprecht...Lees meer
onfloor trader
  ... een on floor trader is een optiehandelaar die op de beursvloer handelt ook wel floorbroker genoemd...Lees meer
offfloor trader
  ... een off floor trader is een lid van de optiebeurs dat uitsluitend voor eigen rekening handelt maar niet...Lees meer
toegelaten instelling
  ... bij de aex spreken we van een toegelaten instelling bij een rechtspersoon die gerechtigd is te handelen op de...Lees meer
flooroperationsafdeling
  ... een floortion is een optie op een floor het is dus een vorm van een compound option...Lees meer
european optionsexchange association
  ... de european options exchange association is een in amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar nederlands recht...Lees meer
floor member
  ... een floor broker specialist is een toegelaten instelling of functionaris van amsterdam exchanges die handelt in opties...Lees meer
tradingfloorofficial
  ... een trading floor official afgekort tot tfo is een medewerker van euronext amsterdam die is belast met...Lees meer
professionele order
  ... een professionele order is een order met betrekking tot een optie die afkomstig is van beroepshandelaren dus van market...Lees meer
floorbrokerspecialist
  ... de floor operations afdeling is de afdeling binnen de optiebeurs die verantwoordelijk is voor het begeleiden van en...Lees meer
market surveillance
  ... market surveillance is een afdeling van euronext amsterdam die is belast met het toezicht op de handel en de...Lees meer