zondag 5 februari 2017

Fixed trade

Fixed trade


Een zogenaamde fixed trade is een transactie (trade) die niet normaal op de beurs is uitgevoerd, maar volgens voorafgesproken prijsafspraken is afgehandeld.
Gebruikte begrippen in fixed trade


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
fixed
  ... de termfixed wordt gebruikt om één tak van een rente swap aan te geven de betalingen in deze tak bedragen...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer