vrijdag 13 januari 2017

exportincasso

exportincasso


Het begrip exportincasso heeft 2 betekenissen:

1 De combinatie van alle op een exporttransactie betrekking hebbende incassodocumenten;

2. Het geheel van handelingen dat de remitterende bank en de incasserende bank(en) verrichten om uitlevering tegen acceptatie of betaling mogelijk te maken
Gebruikte begrippen in exportincasso


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
remitterende bank
  ... de remitterende bank is de bank aan wie de opdrachtgever de incassoverrichting heeft toevertrouwd...Lees meer
uitlevering
  ... onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald...Lees meer