vrijdag 13 januari 2017

exportincasso

exportincasso


Het begrip exportincasso heeft 2 betekenissen:

1 De combinatie van alle op een exporttransactie betrekking hebbende incassodocumenten;

2. Het geheel van handelingen dat de remitterende bank en de incasserende bank(en) verrichten om uitlevering tegen acceptatie of betaling mogelijk te maken