maandag 2 januari 2017

Conference Board's index of leading indicators Index

Conference Board's index of leading indicators Index


De Conference Board's index of leading indicators Index bestaat uit een 10 tal indicatoren over de economie, die wordt bijgehouden door de zg conference board.

Dit is een organisatie die allerlei research op het gebied van de economie verzamelt en weer onder de leden verspreidt.

Meer info over ondermeer de Conference Board's index of leading indicators Index op http://www.conference-board.org/
Gebruikte begrippen in conferenceboardsindex of leading indicators index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

conference
  ... onder een conference verstaan we een scheepvaartkartel...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer