zondag 4 december 2016

brutowinstmarge

brutowinstmargeOnder de brutowinstmarge verstaan we de omzet na aftrek van alle kosten die wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet.

De brutowinstmarge in formulevorm:


bedrijfsresultaat x 100 / omzet

Gebruikte begrippen in brutowinstmarge


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer