zondag 4 december 2016

brutowinstmarge

brutowinstmargeOnder de brutowinstmarge verstaan we de omzet na aftrek van alle kosten die wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet.

De brutowinstmarge in formulevorm:


bedrijfsresultaat x 100 / omzet