maandag 31 oktober 2016

Accrued Interest

Accrued Interest


Accrued Interest of ook wel samengestelde interest is een andere benaming voor het wat bekendere rente op rente.

Dit wil zeggen dat de rente steeds bij de hoofdsom wordt opgeteld en dat over de nieuw ontstane hoofdsom opnieuw rente betaald moet worden.

Het omgekeerde geld ook bij spaarrekeningen waarbij de ontvangen rente op de rekening wordt bijgeschreven.

Gebruikte begrippen in accrued interest


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer