vrijdag 5 augustus 2016

Werkbare werkdagen

Werkbare werkdagenEen periode uitgedrukt in werkbare werkdagen is een aanduiding om de periode aan te geven die nodig is voor de realisatie van een bepaald project, bijvoorbeeld voor bouw van een woning. Werkdagen zijn alle dagen waarop een werknemer normaal gesproken werkt, dus exclusief zon of feestdagen, vakantie en dergelijke.

Omdat bijvoorbeeld de bouw gedurende een bepaalde periode van het weersafhankelijk is, spreekt men daar van werkbare werkdagen. Men gaat gemiddeld uit van 180 werkbare werkdagen per jaar. Daarbij is rekening gehouden met het statistisch gemiddelde voor het onwerkbare weer. Omdat men hier met gemiddelden werkt kan het aantal werkbare werkdagen per jaar dus nogal fors verschillen.
Gebruikte begrippen in werkbare werkdagen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer