dinsdag 2 augustus 2016

Cost of Living Adjustments

Cost of Living AdjustmentsDe Cost of Living Adjustments, afgekort tot COLA zijn aanpassingen die plaatsvinden wanneer de Amerikaanse levensstandaard zich heeft gewijzigd op basis van de CPI.
Gebruikte begrippen in cost of living adjustments


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
cola
  ... het begrip cola is een afkorting van cost of living adjustments het betreft de aanpassingen die plaatsvinden wanneer de amerikaanse...Lees meer
levensstandaard
  ... de levensstandaard geeft de omstandigheden weer waaronder iemand leeft of gedwongen is te leven een manier om de levensstandaard te bekijken...Lees meer