vrijdag 5 augustus 2016

Concentratiegraad

ConcentratiegraadOnder de concentratiegraad verstaan we het gezamenlijk marktaandeel van een beperkt aantal grote spelers (bijvoorbeeld de vier grootste ondernemingen) op een bepaalde markt.

Bijvoorbeeld op de markten voor verzekeringen, benzine en auto's is sprake van een grote concentratiegraad.

De concentratiegraad geeft een indruk van het aantal spelers op een markt.