maandag 1 augustus 2016

marktneutraal

marktneutraalWe spreken van een positie in effecten of fondsen die marktneutraal is als de waarde van die positie die niet meestijgt of meedaalt met de bewegingen van de markt in zijn geheel.

Middels combinaties van opties en effecten zijn fraaie marktneutrale posities te knutselen.

Een fonds wordt marktneutraal genoemd als het niet snel meebeweegt met de markt als geheel.
Gebruikte begrippen in markt neutraal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer