maandag 1 augustus 2016

Marking the Close

Marking the CloseOnder marking the close of ook wel ramping genaamd verstaan we het kopen of verkopen van financiële instrumenten bij het sluiten van de markt.

Dit heeft als doel om de slotprijs van het betreffende financiële product te beïnvloeden. Marking the Close is vooral populair bij fondsen waarop derivaten genoteerd zijn.

En het speelt dan met name op de dagen dat de contracten op deze derivaten aflopen ten einde de slotkoers van die derivaten in een bepaalde richting te sturen.
Gebruikte begrippen in marketclose


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


close
  ... de slotkoers ofwel slot of close is de koers die geldt op het moment dat de beurs gesloten wordt...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
marking
  ... met de term marking wordt een activiteit van optiehandelaren bedoeld die plaatsvindt tegen het slot van de handel...Lees meer
ramping
  ... onder ramping verstaan we het kopen van effecten uitsluitend om de koers van het effect kortstondig te laten stijgen...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer