dinsdag 5 juli 2016

Slotuitdelingslijst

SlotuitdelingslijstDe Slotuitdelingslijst is de laatste van de uitdelingslijsten, soms de enige uitdelingslijst, aan de hand waarvan de liquidatieopbrengst van geval van schuldsanering, een failliete boedel dan wel de betaling onder een akkoord bij faillissement wordt uitgedeeld aan de geverifieerde schuldeisers.

Door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst wordt het faillissement of een schuldsanering bij een particulier beëindigd.
Gebruikte begrippen in slotuitdelingslijst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
boedel
  ... onder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer