maandag 11 juli 2016

pensioenpromotie

pensioenpromotieWe spreken van een pensioenpromotie als iemand vlak voor hij met pensioen gaat een extra grote loonsverhoging ontvangt.

Met name als er sprake is van een eindloonregeling kan dit tot een fors hoger pensioen leiden. De kosten van een dergelijke pensioenpromotie zijn zeer hoog.
Gebruikte begrippen in pensioenpromotie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eindloonregeling
  ... een eindloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het door u opgebouwde pensioenrecht afhankelijk is van het salaris op...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer