maandag 11 juli 2016

Wet op het afbetalingsstelsel

Wet op het afbetalingsstelselDe wet op het afbetalingsstelsel is een wet die erop gericht is om overcreditering bij de particulier te voorkomen.

Dit tracht men ondermeer te bereiken door het verplicht stellen van een aanbetaling van een minimum grootte op onder de wet vallende goederen en door het kredietbedrag en de looptijd aan een maximum te binden.

De wet is alleen van toepassing op goederen die bestemd zijn voor particulier gebruik.
Gebruikte begrippen in wet op het afbetalingsstelsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
overcreditering
  ... onder overcreditering verstaan we de verstrekking van teveel aan kredieten waardoor de financiële draagkracht van de kredietnemer wordt overschreden en...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer