zondag 3 juli 2016

Soffin

SoffinSoFFin is het Duitse bail-out-fonds voor de banken.

SoFFin heeft de bevoegdheid om voor een bedrag tot 400 miljard euro tussenbeide te komen, indien de banken in de problemen zouden komen.

Deze ingreep is bedoeld als een aanzet om de kapitaalratio (de verhouding van eigen vermogen en het balanstotaal) naar 9% te tillen.