zondag 3 juli 2016

Soffin

SoffinSoFFin is het Duitse bail-out-fonds voor de banken.

SoFFin heeft de bevoegdheid om voor een bedrag tot 400 miljard euro tussenbeide te komen, indien de banken in de problemen zouden komen.

Deze ingreep is bedoeld als een aanzet om de kapitaalratio (de verhouding van eigen vermogen en het balanstotaal) naar 9% te tillen.
Gebruikte begrippen in soffin


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer