dinsdag 5 juli 2016

sociale voorzieningen

sociale voorzieningenDe sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing, maar uit de algemene middelen (belastingen) en dus via de Rijksbegroting wordt gefinancierd.

De uitvoering verloopt doorgaans via de gemeente.

Sociale voorzieningen vullen het inkomen (uit arbeid of een uitkering) aan tot het sociale minimum.

De belangrijkste sociale voorziening is de bijstand (Algemene Bijstandswet).