donderdag 7 juli 2016

Periodieke opdracht

Periodieke opdrachtEen Periodieke opdracht wordt ook wel automatische betaling genoemd. Het is een betalingsopdracht die – tot herroep of vervaldatum – wordt gegeven en met een bepaalde frequentie moet worden uitgevoerd.
Gebruikte begrippen in periodieke opdracht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


automatische betaling
  ... Een automatische betaling ofwel een periodieke betalingsopdracht is een vorm van een betaling die door de bank periodiek automatisch...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
frequentie
  ... onder de frequentie verstaan we het aantal complete cycles van een golfbeweging dat in een gegeven periode afgewerkt kan worden...Lees meer
vervaldatum
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer

Begrippen waar periodieke opdracht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


periodieke overboeking
  ... een periodieke overboeking is een betaling die op grond van een speciale eenmalige opdracht die periodieke opdracht wordt genoemd...Lees meer