woensdag 13 juli 2016

koopkrachtplaatje

koopkrachtplaatjeDe vage term koopkrachtplaatje is verzonnen in de politiek. Het koopkrachtplaatje staat voor het totaal aan inkomsten en uitgaven dat een persoon heeft of in de nabije toekomst zal krijgen.

De koopkracht is van de bevolking is van groot belang. Uiteraard voor de betrokkenen zelf maar ook voor de overheid die het terugziet in zaken als inkomstenbelasting, btw en dergelijke.

Meestal wordt er voor de weergave een puntenwolk gebruikt, ook een term waar men dol op is in de politiek en die dan door "het draaien aan de knoppen" beïnvloed moet kunnen worden.
Gebruikte begrippen in koopkrachtplaatje


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
puntenwolk
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer