woensdag 13 juli 2016

Huurwaardeforfait

HuurwaardeforfaitHet huurwaardeforfait moet door mensen met een eigen woning betaald worden.

Het is een bedrag aan inkomstenbelasting over de zogenaamde huurwaarde.

De belastingdienst gaat bij de berekening van het huurwaardeforfait uit van denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning die het huurwaardeforfait worden genoemd.

Dit bedrag is een bepaald percentage van de WOZ-waarde en moet u bij de aangifte bij uw inkomsten optellen.
Gebruikte begrippen in huurwaardeforfait


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aangifte
  ... De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar huurwaardeforfait in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


wet waardering onroerende zaken
  ... de wet wet waardering onroerende zaken regelt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in nederland...Lees meer
eigenwoning forfait
  ... onder het eigen woning forfait verstaan we de fiscale bijtelling bij inkomen vanwege het bezit van een eigen woning het...Lees meer