zondag 17 juli 2016

financial engineering

financial engineeringOnder financial engineering verstaan we het opzetten en afwikkelen van zeer complexe financiële en fiscale constructies.

Naast het behalen van extra hoog rendement zijn dit soort constructies meestal bedoeld voor het ontwijken van belastingen.

Ook het afwentelen van risico's op onwetende partijen is populair, zoals we bij de kredietcrisis van 2008 hebben gezien.

De constructies waren zo ondoorzichtig dat eigenlijk niemand meer wist wat hij nu eigenlijk bezat.
Gebruikte begrippen in financial engineering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer