maandag 11 juli 2016

extra rentetoeslag

extra rentetoeslagOnder de extra rentetoeslag verstaan we een percentage dat de banken tijdelijk bovenop de overeengekomen debetrente leggen wanneer de rente op de geldmarkt hoger is dan het promessedisconto van De Nederlandsche Bank NV.

In dit geval spreekt men spreekt dan ook wel van het fictief promessedisconto.

De extra rentetoeslag wordt ook wel toeslag(rente) of opslag(rente) genoemd.
Gebruikte begrippen in extra rentetoeslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
debetrente
  ... de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
opslagrente
  ... onder de opslagrente verstaan we de extra rente die een bank bij een rekening courant in rekening kan brengen bijvoorbeeld...Lees meer
promessedisconto
  ... we verstaan onder het promessedisconto het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv bereid is wissels en promessen met tenminste twee...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer