maandag 25 juli 2016

Endogene economische krachten

Endogene economische krachtenWe spreken van endogene economische krachten bij de economische invloeden die de conjunctuur van binnen uit sturen.

Een voorbeeld is het stijgen van de consumptie, doordat de consument meer te besteden heeft. Dat kan leiden tot hogere economische groei en dus een opwaartse kracht op de conjunctuur. De consumptie kan bijvoorbeeld stijgen door een belastingverlaging of een renteverlaging.
Gebruikte begrippen in endogene economische krachten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer