woensdag 13 juli 2016

bulkfactoring

bulkfactoringBij het begrip bulkfactoring wordt een vorm van factoring bedoeld, waarbij de factor de vorderingen overneemt, zonder recht van regres op de opdrachtgever.

In dit geval dus de leverancier van de goederen.

Financiering vindt plaats tegen een van te voren afgesproken percentage van de overgedragen vorderingen.

Bulkfactoring wordt ook wel commercial financing genoemd.
Gebruikte begrippen in bulkfactoring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer