woensdag 27 juli 2016

arbeiderszelfbestuur

arbeiderszelfbestuurOnder het begrip arbeiderszelfbestuur verstaan we het feit dat het bestuur in een onderneming niet door speciaal aangestelde managers wordt uitgeoefend, maar dat alle bestuur plaatsvindt door de arbeiders zelf. Deze nemen dan ook zelf alle beslissingen.