woensdag 27 juli 2016

arbeiderszelfbestuur

arbeiderszelfbestuurOnder het begrip arbeiderszelfbestuur verstaan we het feit dat het bestuur in een onderneming niet door speciaal aangestelde managers wordt uitgeoefend, maar dat alle bestuur plaatsvindt door de arbeiders zelf. Deze nemen dan ook zelf alle beslissingen.

Gebruikte begrippen in arbeiderszelfbestuur


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer