vrijdag 29 juli 2016

aftrekpost bij de inkomstenbelasting

aftrekpost bij de inkomstenbelastingEen zogenaamde aftrekpost bij de inkomstenbelasting is een bedrag dat op het bruto inkomen in mindering mag worden gebracht bij de berekening van het belastbaar inkomen.

Enkele voorbeelden van een aftrekpost zijn: beroepskosten, persoonlijke verplichtingen en buitengewone lasten.

Overigens verandert het feit of iets een aftrekpost is in de loop van de tijd regelmatig, dus het is aan te raden u in deze goed te laten informeren. Alle kans dat een bepaalde aftrekpost weer bij een bezuinigingsronde van de overheid gesneuveld is.

Gebruikte begrippen in aftrekpost bij de inkomstenbelasting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aftrekpost
  ... De term aftrekpost komt uit de belastingwereld het is een uitgave die de belastingplichtige af kan trekken van zijn belastingaangifte...Lees meer
beroepskosten
  ... beroepskosten zijn alle zaken die met de uitoefening van een beroep te maken hebben en die aftrekbaar waren van...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer