zondag 31 juli 2016

afloopdatum van een documentair krediet

afloopdatum van een documentair kredietOnder de afloopdatum van een documentair krediet verstaan we een als zodanig in het documentair krediet genoemde datum.

De afloopdatum van een documentair krediet is de laatste datum waarop documenten ter betaling, acceptatie of negotiatie aangeboden kunnen worden.