dinsdag 19 juli 2016

Earnings before interest, taxes and amortisation

Earnings before interest, taxes and amortisationEarnings before interest, taxes and amortisation ofwel EBITA is een kerngetal dat staat voor het resultaat voor rente, belasting en afschrijving van de goodwill.
Gebruikte begrippen in earnings before interest taxes and amortisation


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer