dinsdag 19 juli 2016

Earnings before interest, taxes and amortisation

Earnings before interest, taxes and amortisationEarnings before interest, taxes and amortisation ofwel EBITA is een kerngetal dat staat voor het resultaat voor rente, belasting en afschrijving van de goodwill.