vrijdag 15 juli 2016

Green shoe

Green shoeEen green shoe is het verschijnsel dat een uitgevende instelling aan het begeleidende syndicaat een mogelijkheid kan verstrekken om nog na de beursgang van het bedrijf een aantal extra aandelen uit te geven tegen de uitgifteprijs.

Hierdoor kan bij grotere belangstelling voor het aandeel dan waar oorspronkelijk op gerekend was een ongewenste koersbeweging worden voorkomen.
Gebruikte begrippen in greenshoe


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
koersbeweging
  ... onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen...Lees meer
syndicaat
  ... een syndicaat of ook wel een emissiesyndicaat is een groep banken die de emissieprospectus van de uitgevende instelling ondertekenen...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer