woensdag 27 juli 2016

apportionment key

apportionment keyRegeling uit de tijd van de Bankgirocentrale. De apportionment key was een door de houder van een bankrekening getroffen regeling om de binnenkomende gelden automatisch door de Bankgirocentrale BV te laten verdelen over meerdere rekeningen bij verschillende banken.

Gebruikte begrippen in apportionmentkey


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer