donderdag 16 juni 2016

Zwerfkapitaal

Zwerfkapitaal


Onder zwerfkapitaal wat ook wel vluchtkapitaal of flitskapitaal genoemd wordt, verstaan we geld of vermogen in een andere vorm dat wordt overgeboekt uit een land met een onstabiele economie naar een land met een meer stabiele economische situatie.

Eventueel wordt er gewisseld van valuta, maar echt noodzakelijk is dat vaak niet.
Gebruikte begrippen in zwerfkapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
flitskapitaal
  ... een flitskrediet is een lening voor een relatief klein bedrag van meestal enkele honderden euro's en een zeer korte looptijd...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vluchtkapitaal
  ... vluchtkapitaal is hetzelfde als flitskapitaal zie daar voor een verdere beschrijving...Lees meer