maandag 27 juni 2016

solawissel

solawisselOnder een zogenaamde solawissel verstaan we een wissel waarop vermeld wordt dat hij in enkelvoud getrokken is.

Iedere houder van een wissel ,waarop niet is vermeld dat deze in een enkel exemplaar is getrokken, kan op zijn kosten de levering van meer exemplaren vorderen.