vrijdag 3 juni 2016

publiekrechtelijke bevoegdheid

publiekrechtelijke bevoegdheid


Een publiekrechtelijke bevoegdheid is voorbehouden aan de zogenaamde publiekrechtelijke instanties.

Publiekrechtelijke instanties kunnen regelingen en voorschriften maken die de burgers verplicht zijn na te leven.

Denk daarbij aan bepaalde overheidsinstellingen, waterschappen, zuiveringsschappen en dergelijke.