vrijdag 3 juni 2016

gegarandeerde cheque

gegarandeerde cheque


Onder een gegarandeerde cheque verstaan we een cheque waarvan de betaling door de bank waarop deze cheque is getrokken, jegens de begunstigde gegarandeerd wordt.

Meestal is het wel aan een bepaald maximum bedrag per cheque gebonden Ook moet aan bepaalde voorwaarden met name met betrekking tot de controle zijn voldaan.

Voorbeelden van gegarandeerde cheques waren de betaalcheque en de eurocheque.

Vertalingen van gegarandeerde cheque

Engels:  guaranteed cheque 

Gebruikte begrippen in gegarandeerde cheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
betaalcheque
  ... de zogenaamde betaalcheque werd ook wel de groene betaalcheque genoemd het was een door de banken in nederland gezamenlijk ingevoerde cheque...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer