vrijdag 3 juni 2016

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Gedragscode Hypothecaire Financieringen


Sinds 1 oktober 1990 geldt een Gedragscode Hypothecaire Financieringen die vrijwel door alle hypotheekverstrekkers is ondertekend.

De gedragscode stelt minimumvoorwaarden aan folders, offertes, de voorwaarden van hypotheken en berekeningen van de hypotheeklasten.

Bij overtredingen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen kunt u een klacht indienen bij de Commissie van Toezicht.
Gebruikte begrippen in gedragscode hypothecaire financieringen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
commissie van toezicht
  ... de commissie van toezicht voor de optiebeurs is een door de minister van financi ën ingestelde commissie die toezicht...Lees meer