vrijdag 17 juni 2016

Zero minus tick

Zero minus tick


Onder een zero minus tick verstaan we een transactie die op de beurs tot stand komt tegen exact dezelfde prijs als de voorgaande transactie.
Gebruikte begrippen in zero minustick


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
tick
  ... een tick is een nieuwe koers voor een effect elke keer als er een nieuwe koers komt die kan ook...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer