zaterdag 28 mei 2016

gemeenschappelijk buitentarief

gemeenschappelijk buitentarief


Onder het gemeenschappelijk buitentarief verstaan we het tarief aan invoerrechten dat de leden van een economisch samenwerkingsverband ,als bijvoorbeeld een douaneunie in rekening brengen naar landen die daar geen lid van zijn.
Gebruikte begrippen in gemeenschappelijk buitentarief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


buitentarief
  ... het zogenaamde buitentarief is een invoerrecht dat landen van een douane unie heffen op goederen uit derde landen een voorbeeld is...Lees meer
douaneunie
  ... onder een douaneunie verstaan we een overeenkomst tussen meerdere staten waardoor hun gezamenlijke gebied als een geheel wordt beschouwd voor...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer

Begrippen waar gemeenschappelijk buitentarief in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


buitentarief
  ... het zogenaamde buitentarief is een invoerrecht dat landen van een douane unie heffen op goederen uit derde landen een voorbeeld is...Lees meer
andespact
  ... Het andes pact is een in 1996 opgerichte douaneunie tussen bolivia colombia ecuador en venezuela in 1994 werd door...Lees meer